MENU

Praktikken

En væsentlig del, ca. 40%, af uddannelsen foregår som praktik. 


1. år -
 1 periode på 6 uger


          - 1 periode på 10 uger 
2. år - 1 praktikperiode på 10 uger


3. år - 
1 praktikperiode på 5 månederI PRAKTISKPERIODEN LØSES BLANDT ANDET FØLGENDE OPGAVER
1. Beskrivelse af børnehaven/institutionen.
2. Beskrivelse af børns leg og legetøj.
3. Iagttagelse af et barn.
4. Institutionens ledelse, administration og økonomiske struktur.

Praktikken på 3. år er lønnet praktik, dvs. den studerende modtager løn fra praktikstedet. Der gives SU i de øvrige praktikker.

Den studerende må være forberedt på at transporttiden kan være længere samt at mødetiderne kan være anderledes i praktikperioderne.3 ÅRIG UDDANNELSE

Praktik i 4 perioder.

Undervisningen er dagligt 
delt op i 3 afsnit, 
således at man fortrinsvis har 
teoretiske fag om morgenen, 
kunstneriske midt på dagen og 
håndværk og metodiske fag 
om eftermiddagen. 
Studiet afsluttes med speciale.

Aktuelle links:
TEORETISKE FAG
KUNSTNERISKE
METODISKE FAG
PRAKTIKKEN

Uddannelsen omfatter 180 ECTS-point, men har ikke "ECTS-label".