MENU

Økonomi

Seminariet er en privat institution, som ikke modtager offentligt tilskud.

Derfor er det nødvendigt for driften, at de studerende betaler undervisningsafgift.

Undervisningsafgiften udgør i 2900 kr. om måneden i 12 måneder om året.

Der er mindre udgifter til bøger og andre undervisningsmaterialer under studiet.Uddannelsen er anerkendt således, at de studerende (der er berettiget til det) kan modtage støtte fra Statens Uddannelsesstøtte (SU). 

Udover det sædvanlige SU-stipendium får de studerende fra SU et supplerende stipendium, som dækker ca. 85% af skolepengene.
Studerende også søge om SU-studielån.

Alle stipendier fra SU er skattepligtige.
For at give et indtryk af, hvad dette betyder økonomisk, har vi lavet et par regneeksempler.
Den enkeltes skatteforhold varierer, så eksemplerne er kun vejledende.

EKSEMPEL 1. Udeboende studerende uden børn
Stipendium                                                6.243 kr.
Stip. til hjælp til undervisningsafg.        2.437 kr.
I alt                                                             8.680 kr.
Skat ved 37% og
personfradrag 46.500 kr. pr. år               1.778 kr.
Rest til udbetaling                                    6.902 kr.
Undervisningsafgift                                  2.900 kr.
Rest når UA er betalt                                4.002 kr.
Muligt studielån                                        3.194 kr.
I alt til rådighed pr. måned                       7.196 kr.

EKSEMPEL 2. Udeboende studerende, som er enlig forsørger
Stipendium                                              12.486 kr.
Stip. til hjælp til undervisningsafg.        2.437 kr.
I alt                                                            14.923 kr.
Skat ved 37% og
personfradrag 46.500 kr. pr. år               4.097 kr.
Rest til udbetaling                                   10.826 kr.
Undervisningsafgift                                  2.900 kr.
Rest når UA er betalt                                7.926 kr.
Muligt studielån                                        4.792 kr.
I alt til rådighed pr. måned                      12.718 kr.

PRAKTIK OG PRAKTIKLØN
I løbet af uddannelsen er der 4 perioder med praktik, hvoraf de 3 første på 1. og 2. år er med SU. 

På 3. år er der 5 måneders lønnet praktik, hvor de studerende hverken modtager SU-stipendium eller lån, men får løn af praktikstedet efter taksten for praktikanter i pædagogernes faglige overenskomst. Pt. ca. 11.417 kr. (herfra trækkes skat).

Erhvervsarbejde kan opretholdes i beskedent omfang.

Seminariets bank er Merkur Andelskasse, 
reg. 8401, konto nr.: 1101759.

CVR/SE-nr.: 13780692

SU
Læs om regler og takster for videregående uddannelser på www.su.dk

Du søger SU ved at logge ind på www.su.dk og indtaste din ansøgning. 
Du skal bruge en nem-ID - som kan rekvireres gennem SUs hjemmeside, hvis du ikke allerede har den.