MENU

Økonomi

Seminariet er en privat institution, som ikke modtager offentligt tilskud.

Derfor er det nødvendigt for driften, at de studerende betaler undervisningsafgift.

Undervisningsafgiften udgør i 2950 kr. om måneden i 12 måneder om året.

Der er mindre udgifter til bøger og andre undervisningsmaterialer under studiet.Uddannelsen er anerkendt således, at de studerende (der er berettiget til det) kan modtage støtte fra Statens Uddannelsesstøtte (SU). 

Udover det sædvanlige SU-stipendium får de studerende fra SU et supplerende stipendium, som dækker ca. 85% af skolepengene.
Studerende også søge om SU-studielån.

Alle stipendier fra SU er skattepligtige.
For at give et indtryk af, hvad dette betyder økonomisk, har vi lavet et par regneeksempler.
Den enkeltes skatteforhold varierer, så eksemplerne er kun vejledende.

EKSEMPEL 1. Udeboende studerende uden børn
Stipendium                                                6.321 kr.
Stip. til hjælp til undervisningsafg.        2.467 kr.
I alt                                                             8.788 kr.
Skat ved 37% og
personfradrag 46.700 kr. pr. år               1.811 kr.
Rest til udbetaling                                    6.977 kr.
Undervisningsafgift                                  2.950 kr.
Rest når UA er betalt                                4.027 kr.
Muligt studielån                                        3.234 kr.
I alt til rådighed pr. måned                       7.261 kr.

EKSEMPEL 2. Udeboende studerende, som er enlig forsørger
Stipendium                                              12.642 kr.
Stip. til hjælp til undervisningsafg.        2.467 kr.
I alt                                                            15.109 kr.
Skat ved 37% og
personfradrag 46.700 kr. pr. år               4.159 kr.
Rest til udbetaling                                   10.950 kr.
Undervisningsafgift                                  2.950 kr.
Rest når UA er betalt                                8.000 kr.
Muligt studielån                                        4.852 kr.
I alt til rådighed pr. måned                      12.852 kr.

PRAKTIK OG PRAKTIKLØN
I løbet af uddannelsen er der 4 perioder med praktik, hvoraf de 3 første på 1. og 2. år er med SU. 

På 3. år er der 5 måneders lønnet praktik, hvor de studerende hverken modtager SU-stipendium eller lån, men får løn af praktikstedet efter taksten for praktikanter i pædagogernes faglige overenskomst. Pt. ca. 11.727 kr. (herfra trækkes skat).

Erhvervsarbejde kan opretholdes i beskedent omfang.

Seminariets bank er Merkur Andelskasse, 
reg. 8401, konto nr.: 1101759.

CVR/SE-nr.: 13780692

SU
Læs om regler og takster for videregående uddannelser på www.su.dk

Du søger SU ved at logge ind på www.su.dk og indtaste din ansøgning. 
Du skal bruge en nem-ID - som kan rekvireres gennem SUs hjemmeside, hvis du ikke allerede har den.