MENU

OM OS

Medarbejdere - Seminariets ledelse

TINE SEIERØE BARFOD

Underviser i antroposofi og maling. Mindre administrative opgaver. Ansat på seminariet siden 1988.
Studeret kunsthistorie på Københavns Universitet. Billedkunstuddannelse fra Det jyske Kunstakademi og Maleskolen ved Goetheanistisk Studiefællesskab.
Deltidsuddannelse som Steiner-lærer.
Arbejder frit kunstnerisk, afholder udstillinger.
Udfører udsmykninger, illustrationer. Afholder malekurser og foredrag. Skriver artikler.

Tidligere beskæftiget med scenografi til DR og teater. Klasselærer og faglærer på Rudolf Steiner-skolen i Århus m.fl.

Susanne Juhl-Nielsen

Underviser i pædagogik, sanselære, sløjd, marionetteater, eventyr, uldforarbejdning. 

Administrative opgaver.
 Kontaktlærer for 1. årgang.
Ansat på seminariet siden 1999.
Uddannet Rudolf Steiner-pædagog i Stuttgart, Tyskland og pædagog ved Holte Børnehaveseminarium. Voksenpædagogisk uddannelse. Afholder foredrag og kurser.

Over 30 års erfaring som pædagog og børnehaveleder.
 Tidligere gæstelærer ved Rudolf Steiner-børnehaveseminariet i Moskva gennem 14 år.

Elisabeth Halkier-Nielsen

Underviser i eurytmi, i studie- og øvemetoder.
 Udarbejder skema og studieplaner.
 Økonomiansvarlig. Administrative opgaver.
 Kontaktlærer for 3. årgang.
Ansat på seminariet siden 1988.
Uddannet miljøbiolog fra Københavns Universitet og eurytmist fra Eurytmiskolen i København.
 Efteruddannelse fra Institute for Eurytmy in the Working Place, den Haag, Holland (Institut for eurytmi i arbejdslivet).
Procesleder ved uddannelsesforløb på Institute for Eurytmy in the Working Place, den Haag, Holland.
 Underviser ved forskellige kurser og konferencer. Arbejder med samarbejdsprocesser i forskellige grupper, f.eks. ved personale-, bestyrelses- eller forældremøder.

Tidligere undervist i eurytmi på Skole for Sprogformning og Dramatisk Kunst, Charlottenlund samt økonomiansvarlig samme sted.

Charlotte Helles

Underviser i musik, digtning, sangleg, harpespil, fløjtespil, klangspil, filtning, dukkesyning, marionetteater.
 Kontaktlærer for 2. årgang.
Ansat på seminariet siden 1998.
Bifag i musikvidenskab og dansk fra Københavns Universitet. Uddannet eurytmist fra Eurytmiskolen i København. Afholder kurser i filtning og dukkesyning.

Tidligere undervist på Eurytmiskolen i København i eurytmi og musik. Undervist på Skole for Sprogformning og Dramatisk Kunst i eurytmi og korsang. Arbejdet med eurytmiforestillinger som eurytmist og instruktør.

birgitte bennekou

Underviser i dukkesyning, strikning og filtning. Praktiklærer. Varetager administrative opgaver.
Ansat på seminariet siden 2017.
Uddannet Rudolf Steiner-pædagog og -lærer. Desuden zoneterapeut.
Afholder kurser.

Mange års erfaring med pædagogisk arbejde med børn fra vuggestuealderen og op til og med skolealderen.

CENSORER
Anette Hauerberg
Britta Musaeus
Jette Høffding
Keike Møller
Ole Christensen
Ståle Skjølberg


SE ØVRIGE LÆRERE